Bangkok Stem Cell

Najbardziej doświadczony i największy bank komórek w Tajlandii.
Lab man, microscope | Unique Access

Doświadczenie

Bangkok Stem Cell był pierwszym bankiem, który oferował rodzinom przechowywanie innego materiału, niż standardowa krew pępowinowa: tkanki pępowinowej (galareta Whartona) oraz tłuszczowej.

Badania

Wysiłki pracowników Bangkok Stem Cell koncentrują się na wspomaganiu czołowych badaczy klinicznych z dziedziny medycyny regeneracyjnej, która jest szansą dla wielu rodzin w przyszłości.

Rozwój

 • Bangkok Stem Cells posiada liczne systemy wspomagające, zabezpieczenia dostępu oraz najnowszy i najlepszy sprzęt badawczy. Dzięki temu firma zdobyła pozycję lidera branży oraz zyskała zaufanie licznych klientów i partnerów.
 • W Bangkok Stem Cells nie szczędzono wydatków na najbardziej zaawansowany sprzęt medyczny od wiodących producentów z Niemiec, Japonii, Stanów Zjednoczonych i innych krajów. 
 • Pomieszczenie czyste (clean room) otrzymało certyfikację ISO klasy 7. Ciśnienie, wilgotność powietrza oraz temperatura są stale monitorowane. Laboratorium posiada zautomatyzowany sprzęt do izolacji i przechowywania komórek macierzystych szpiku.

Unikalny lider branży

Bangkok Stem Cells posiada liczne systemy wspomagające, zabezpieczenia dostępu oraz najnowszy i najlepszy sprzęt badawczy. Dzięki temu firma zdobyła pozycję lidera branży oraz zyskała zaufanie licznych klientów i partnerów.

Akredytacje – ISCT

International Society for Cellular Therapy
ISCT to globalne stowarzyszenie, którego celem jest przełożenie wyników badań na innowacyjne terapie komórkowe dostępne dla pacjentów.
 • ISCT to jedyne stowarzyszenie, które skupia się na przedklinicznych i translacyjnych aspektach rozwoju produktów terapii komórkowej. ISCT pomaga podmiotom sektora akademickiego, rządowego i prywatnego w przekładzie teorii na praktykę.
 • Bangkok Stem Cells jest aktywnym członkiem komitetu w międzynarodowym kongresie, gdzie lekarze z całego świata weryfikują bezpieczność i efektywność nowych terapii komórkowych, aby poprawiać jakość życia pacjentów.

Akredytacje – NEBB

National Environmental Balancing Bureau (NEBB)
Założone w 1971 National Environmental Balancing Bureau (NEBB) to czołowe międzynarodowe stowarzyszenie certyfikowania przedsiębiorstw, które dostarczają systemów laboratoryjnych o wysokiej efektywności.
 • Wiarygodność NEBB opiera się na utrzymaniu integralności przez wysokie standardy, programy jakościowe oraz udowodnioną skuteczność certyfikowanych firm w Ameryce.
 • Jest to możliwe dzięki Programowi Utrzymania Jakości NEBB (Quality Assurance Program – QAP). Bangkok Stem Cell posiada akredytację od 2011 r. i spełnia światowe normy pomieszczenia czystego klasy 100.

Akredytacje – AABB

AABB is an international, not-for-profit association
AABB to międzynarodowe stowarzyszenie non-profit zrzeszające osoby i organizacje działające w branży terapii komórkowych oraz medycyny transfuzyjnej.
 • Akredytacja AABB jest obecnie najczęstszym standardem jakości, wykorzystywanym przez rodzinne banki krwi pępowinowej w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.
 • Stowarzyszenie koncentruje się na poprawie zdrowia przez rozwój i dostarczenie standardów, akredytacji i programów edukacyjnych, które skupiają się na bezpieczeństwie dawcy oraz pacjenta.
 • AABB wytycza standardy dla publicznych i rodzinnych banków krwi pępowinowej od ponad 20 lat.
 • Bangkok Stem Cells jest obecnie na etapie kompletowania dokumentacji niezbędnej do otrzymania akredytacji AABB i konsekwentnie stosuje się do wszystkich standardów narzucanych przez komisje akredytacyjne AABB.

Accreditation – FACT

FACT is a non-profit organization
FACT is a non-profit organization devoted to voluntary inspection and accreditation of cellular therapy facilities.
 • The FACT accreditation process is end-to-end, covering every aspect of cord blood handling from the moment of collection at the site where the baby is delivered, through the cord blood lab, and concluding with patient management at the clinical care site.
 • Because of the emphasis on patient care, transplant physicians review inspection results before a bank is accredited.
 • Bangkok Stem Cell is currently on the documentation process for accreditation by FACT and follows to all standards requested by FACT accredited committee.

Unique Access Medical

Contact a Treatment Specialist Now!